Rekisteriseloste

NETTIVASARA.FI REKISTERISELOSTE

Tämä on Prealex Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.01.2010. Viimeisin muutos 25.04.2018
Rekisterinpitäjä:
Rekisterinpitäjänä: Prealex Oy
Ekohaka 8, 90440 Kempele
Y-Tunnus: 2264589-7
Sähköposti: asiakaspalvelu(at)nettivasara.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Pasi Huovinen
puh. +358 50 469 5316
pasi.huovinen(at)nettivasara.fi

Rekisterin nimi
Nettivasara.fi verkkopalvelun käyttäjärekisteri ja markkinointirekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen
- laskutus
- rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja suoramarkkinointi, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi
- rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
- asiakkaiden kiinnostustietojen sekä markkinointitarpeiden kartoittaminen. Asiakkaiden valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
- henkilön tai yrityksen nimi, osoitetiedot, Y-tunnus, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite
- käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnistautumistiedot
- asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin
- lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
- muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan tarvittaessa rekisterinpitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille kolmansille osapuolille. Mikäli tietoja luovutetaan henkilötietolain mukaisesti kolmansille osapuolille, nämä eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin rekisterinpitäjälle tarjottavan palvelun toteuttamiseen. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen perustuvat asiakkaan suostumukseen ja toimeksiantoon.Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin on käyttöoikeus vain sellaisella henkilöstöllä, joka tarvitsee tietoja työtehtävissään. Rekisteri on tallennettu sähköiseen tietokantaan, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä. Palvelimet, joille tietokannat on tallennettu, sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja niihin on pääsy vain tietyillä ennalta määritellyillä henkilöillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten (“oikeus tulla unohdetuksi”). Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu(at)nettivasara.fi

Copyright 2015 - Nettivasara.fi