Rekisteriseloste

NETTIVASARA.FI REKISTERISELOSTE

 

Rekisterinpitäjä:

Rekisterinpitäjänä: Prealex Oy

Haaransuonkuja 3, 90240 Oulu

Y-Tunnus: 2264589-7
Sähköposti: asiakaspalvelu(at)nettivasara.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Pasi Huovinen

Kaartotie 7 B2, 90440 Kempele

puh. +358 50 469 5316

pasi.huovinen(at)nettivasara.fi

 

Rekisterin nimi:

Nettivasara.fi verkkopalvelun käyttäjärekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen

- laskutus
- rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja suoramarkkinointi, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi
- rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
- asiakkaiden kiinnostustietojen sekä markkinointitarpeiden kartoittaminen. Asiakkaiden valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin
1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
- henkilön tai yrityksen nimi, osoitetiedot, Y-tunnus, syntymäaika (pp.kk.vvvv), matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite

- käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnistautumistiedot
- asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin
- lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
- muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan tarvittaessa rekisterinpitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille kolmansille osapuolille. Mikäli tietoja luovutetaan henkilötietolain mukaisesti kolmansille osapuolille, nämä eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin rekisterinpitäjälle tarjottavan palvelun toteuttamiseen. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen perustuvat asiakkaan suostumukseen ja toimeksiantoon.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin on käyttöoikeus vain sellaisella henkilöstöllä, joka tarvitsee tietoja työtehtävissään.

 

Sähköinen aineisto
Rekisteri on tallennettu sähköiseen tietokantaan, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä. Palvelimet, joille tietokannat on tallennettu, sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja niihin on pääsy vain tietyillä ennalta määritellyillä henkilöillä.

Henkilötietolain 24 §:n mukainen avoimuusperiaate

 

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu(at)nettivasara.fi

 

 

 

Copyright 2015 - Nettivasara.fi